Repetities

Voorjaar & najaar

Het VU-Kamerorkest heeft doorgaans twee keer per jaar een project: één in het voorjaar en één in het najaar. Het orkest werkt dan ongeveer twee maanden aan het repertoire.  Op vrijdagavonden van 19:30 tot 22:30 uur, en soms op zaterdag of zondag, repeteert het orkest onder leiding van dirigent Jasper de Waal of repetitoren. De repetities vinden plaats in het Nieuwe Universiteitsgebouw van de Vrije Universiteit Amsterdam. Elk project organiseert het VU-Kamerorkest een repetitieweekend in of buiten Amsterdam om nog intensiever aan de muziek te werken.

Leuke dingen

Naast serieus repeteren, ontbreekt het bij het VU-Kamerorkest zeker niet aan gezelligheid. Na elke repetitie praten de leden na met een drankje in een kroeg in de buurt. Tijdens repetitiedagen of een repetitieweekend lunchen of dineren we vaak samen. En niet zelden organiseren leden een gezellige bijeenkomst, een spel of kamermuziekavond.

Repetitieschema

Het actuele repetitieschema met alle data, tijden en locaties wordt bijgehouden op een aparte website.

Naar het VUKO-repetitieschema

Meespelen?

Heb je interesse om mee te spelen met het VU-Kamerorkest? Het VU-Kamerorkest is geregeld op zoek naar nieuwe leden. Leden hoeven niet verbonden te zijn aan de Vrije Universiteit Amsterdam en er is geen leeftijdsgrens. Wel vragen wij nieuwe leden auditie te doen. Alle leden betalen een contributie tijdens het orkestproject.

Heb je een vraag? Stuur gerust een mailtje aan één van onze orkestchefs: strijkerschef@vuko.nl en blazerschef@vuko.nl.

Meld je hier aan: