VU-Kamerorkest home

Contact

E-mailadressen bestuur

Contact opnemen met het VU-Kamerorkest? Wend je tot een van de bestuursleden:

Mattanja Koppelaar (voorzitter)
Fetsje Bijma (penningmeester)
Jan de Vos (secretaris)
Lennart van der Sman (strijkerschef)
Martijn Leegte (blazerschef)

Postadres

VU-Kamerorkest
Cultuurcentrum Griffioen
Uilenstede 106
1183 AM AMSTELVEEN

VU-Kamerorkest home


View My Stats